פתחים והצללה

שימוש מושכל בכיווני השמש מאפשר פתיחה נכונה לאור הטבעי מבלי ליצור סינוור וחימום. שימוש בתאורה טבעית חוסך באנרגיה לצרכי תאורה ומשפר את איכות החלל הפנימי. ע"י תכנון נכון של הצללה ניתן לנצל את האנרגיה הסולרית בעונת החורף לחיסכון בחימום המבנה ולחסום את הקרינה על החלונות בקיץ ובכך למנוע חימום וסינוור של המבנה.