העמדה

העמדה נכונה של המבנה במגרש מהווה בסיס ראשון לתכנון ירוק. עליה להיות מותאמת למבנה הפיסי והאקלימי של המקום ולדעת לנצל את האקלים המקומי, כיווני השמש ומשטר הרוחות