מחזור מים

מערכת המים במבנה מתחלקת לשני סוגים: מים אפורים (כביסה, כיורים, מקלחות) ומים שחורים (אסלות, כיור מטבח). ניתן למחזר גם מים אפורים וגם מים שחורים, אך השימוש הנפוץ הוא במחזור מים אפורים להשקיית הגינה או להדחת אסלות.