בניה ירוקה | html5
               אוורור

התחשבות בכיווני ומשטר הרוחות מייצר אוורור טבעי המכניס אויר צח למבנה ומאפשר גם החלפת אויר, צינון פנים המבנה בקיץ והורדת רמת הלחות. אוורור נכון קשור בהעמדת המבנה ובפתיחה נכונה של פתחי המבנה והצללתם.