אוורור

התחשבות בכיווני ומשטר הרוחות מייצר אוורור טבעי המכניס אויר צח למבנה ומאפשר גם החלפת אויר, צינון פנים המבנה בקיץ והורדת רמת הלחות. אוורור נכון קשור בהעמדת המבנה ובפתיחה נכונה של פתחי המבנה והצללתם.