אנרגיה חליפית

שימוש פסיבי באנרגיית השמש לחימום המבנה (ראה העמדה, פתחים והצללה). ושימוש אקטיבי באנרגיה חליפית כמו דודי שמש, תאים פוטוולטאיים ושימוש באנרגיית הרוח לצורך הפקת אנרגיה שאינה מזהמת את הסביבה.