Show More

סיון יתום אדריכלית טבעון, בנייה ירוקה, אדריכלות, מעצבת פנים, עיצוב פנים 

 • Facebook Social Icon
 • Pinterest Social Icon
           אנרגיה חליפית

שימוש פסיבי באנרגיית השמש לחימום המבנה (ראה העמדה, פתחים והצללה). ושימוש אקטיבי באנרגיה חליפית כמו דודי שמש, תאים פוטוולטאיים ושימוש באנרגיית הרוח לצורך הפקת אנרגיה שאינה מזהמת את הסביבה.