sivan (3)
sivan (3)
1
1
2
2
3
3
sivan (7)
sivan (7)
4
4
5
5
6
6
sivan (6)
sivan (6)
sivan (2)
sivan (2)
sivan (4)
sivan (4)

בית מגורים בשכונה חדשה בקיבוץ אושה. הבית תוכנן כשני נפחים- חלל ציבורי וחלל פרטי ומנצל היטב את המגרש הלא רגולרי עליו הוא יושב

סיון יתום אדריכלית טבעון, בנייה ירוקה, אדריכלות, מעצבת פנים, עיצוב פנים