top of page

בית אביטל

בית מגורים חדש הנבנה במגרש פינתי הצופה להר תבור. הבית  בן כ 220 מ"ר ומכיל 2 קומות שיש קשר ויזואלי ואקוסטי בניהן, כדי לשמר את הקשר עם קומת הילדים. 

המגרש הפתוח לנוף והתבור הנשקף ממנו, היה הציר המרכזי סביבו סבב התכנון. החזית האחורית של הבית והחלל הציבורי כולו פונה אל השדות והתבור, ויוצא דרך הויטרינות הגדולות למרפסת היקפית הצופה גם היא אל הנוף. 

החזית הקדמית לכביש והחניה, אטומה יותר ובה מוקמו חדרי השירות. 

הפרויקט תוכנן בשת"פ עם מעצב הפנים אסף יוספיאן.

bottom of page