top of page
תהליך התכנון.jpg

01

התהליך התכנוני מתחיל בהקשבה. אני מאזינה ולומדת על סגנון החיים ועל אופן התנהלותכם בחלל הבית. אנחנו ממפים ביחד את צורכי המשפחה, ואת אלה, יחד עם החלומות שלכם ותוך בחינת הסביבה הפיסית והאקלימית של האתר, אני מתרגמת לסקיצות של מבנה מוחשי.
לאחר שבחרתם את הסקיצה המתאימה ביותר לצרכיכם, אני מכינה היתר בניה (גרמושקה) הכולל בתוכו את כל המסמכים הדרושים ע"י הרשות המקומית. בנוסף, אני מטפלת בנושא של הג"א לשם קבלת אישור לבניית המקלט או הממ"ד.

02

בעוד היתר הבניה מצוי בתהליך אישור בוועדה המקומית לתכנון ובניה (בד"כ חודשיים –שלושה) אני מכינה תוכניות מפורטות למכרז ולביצוע .  סט תוכניות המכרז כולל בד"כ תכניות קומה, חתכים וחזיתות, תוכנית אביזרים סניטריים, תוכניות חשמל, רשימה מפורטת של חלונות, דלתות ומעקות  ופרטי מדרגות, פרטי איטום, פרטים ארכיטקטוניים מיוחדים ו/או הכרחיים אחרים. הכול בפירוט המרבי הנדרש, מלווה במפרט טכני (כתב כמויות)  ומתואם עם מהנדס הבניין שמיניתם לפרויקט. על פי סט תוכניות זה תקבלו הצעות מחיר ותוכלו לבחור את קבלן הביצוע המתאים ביותר.

plan5-for web copy.jpg
סיון יתום.jpg

03

תהליך הבניה יכול לקחת בין שמונה חודשים לשנה וחצי, תלוי במורכבות המבנה, מזג האויר והקבלן המבצע, ובסופו תעברו לגור בבית שחלמתם אודותיו, בניתם אותו והוא לגמרי רק שלכם.

bottom of page