top of page

בית מגן

בית מגורים בשכונה חדשה בקיבוץ אושה. הבית תוכנן כשני נפחים - חלל ציבורי וחלל פרטי ומנצל היטב את המגרש הלא רגולרי עליו הוא יושב, תוך יצירת חללים מרווחים ומוארים המאפשרים קוי מבט לירוק של הגינה.

עיצוב פנים בשיתוף אסף יוספיאן.

הבית יצולם בקרוב.

bottom of page